Служебният министърът на икономиката и индустрията Петко Николов иска оставките на цялото ръководството на "Ел Би Булгарикум" ЕАД, съобщиха от подопечното му ведомство.

Той е провел среща със служители на дружеството, които от вчера провеждат протестни действия. В разговора днес са участвали и от ръководството, както представители на синдикатите. На срещата са откроени редица натрупани проблеми. Поставени са и искания за увеличение на заплатите на служителите, за осигуряване на специализирано работно облекло и нормални условия на труд, както и за спазване на графиците при сумирано изчисляване на работното време. Отчетено е също, че е нарушени диалогът между работниците и ръководството на предприятието. Служителите сигнализират също за голямо количество натрупана готова продукция, за която има риск да не бъде реализирана на пазара.

В "Ел Би Булгарикум" са готови на стачка за по-високи заплати

В "Ел Би Булгарикум" са готови на стачка за по-високи заплати

В дружеството искат повишаване на заплатите с 30% веднага и с още 20% след 6 месеца

Петко Николов е разпоредил на Държавната консолидационна компания (ДКК) като принципал на "Ел Би Булгарикум" да предприеме необходимите действия за спешна смяна на ръководството и вписване на нов борд на дружеството. Той иска ДКК и новият състав на предприятието да разработят условия за увеличаване на заплатите с до 30% в максимално кратки срокове. Николов настоява още да бъдат разгледани всички възможности за модернизация на "Ел Би Булгарикум" и да бъдат осигурени нормални условия на труд, като бъдат изпълнени предписанията на Инспекцията по труда.

По думите му е необходимо възстановяване на социалния диалог между работниците и ръководството на дружеството и гарантиране на устойчивото развитие на предприятието.