Първите 36 млади фермери, кандидатствали при втория прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г., получиха договорите си днес. В церемонията участва изпълнителният директор на ДФЗ - РА Васил Грудев.Той обяви, че съвместно с министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са изготвили екшън план за наваксване на закъснението при одобряването на проектите по ПРСР, а заложеният приоритет в него са младите фермери.

От договорираните 880 проекта 654 са насочени към биопроизводство. Най-голям брой - 736 проекта са в сферата на растениевъдство - в секторите "плодове и зеленчуци", както и в трайните насаждения. От тях 595 са с бионасоченост. В сектор "животновъдство" има 78 проекта, от които био са 59. В 66 проекта са заложени инвестиции и в растениевъдството, и в животновъдството, изтъкна Грудев.

Най-активни са младите фермери в областите Хасково - със 100 одобрени, следвани от тези от региона на Пловдив - с 84 проекта. На трето място се нареждат младите стопани от област Бургас - с 68 одобрени проекта.

ДФЗ - РА финансира 880 проекта, подадени през ИСУН подмярка 6.1. Те попадат в 100%-вия бюджет на подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Всеки един проект се подкрепя с до 25 хил. евро.

Общо по приема на подмярката са подадени 1 837 заявления за близо 46 млн. евро. От тях преминали през всички етапи на одобрение бяха 994 проекта. На този етап се стартира със сключването на 880 от тези проекти, които са получили до 40,36 точки. Останалите 114 проекта ще бъдат финансирани през септември след нотификация. Те са с оценка до 35,96 точки ранкинг. Подготвена е и нотификация, която ще бъде изпратена към ЕК за отпускане на допълнителен ресурс от 2,85 млн. евро.

Към момента по ПРСР 2014-2020 подписани 6 581 договора за над 1, 950 млрд. евро, което е над 61% от общия бюджет на програмата. Изплатени са близо 800 млн. евро, което е 33.5% от финансовия пакет по програмата, която е с общ бюджет от близо 2, 918 млрд. евро.