От 1 до 30 април 2010 г. в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) ще се приемат заявления за изплащане на компенсации на производителите на краве мляко, реши Управителният съвет на фонда вчера.

На заседанието на УС беше утвърден бюджет от 3,6 млн. лв. по схемата, която се прилага като специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти след нотификация от Брюксел.

В срок до 31 март ДФЗ трябва да изготви списък на производителите на краве мляко, които отговарят на условията за подпомагане и да го оповести публично в сградите на Централното управление и областните дирекции, както и на интернет страниците на фонда и Министерство на земеделието и храните.

Документите ще се подават по адресна регистрация на физическото или юридическо лице.

Специфичната мярка за подпомагане на производителите на краве мляко в условията на криза се прилага на основание на Регламент (ЕС) № 1233/2009 на Европейската комисията от 15 декември 2009 г.

На базата на производството на мляко в държавите-членки за квотния период 2008-2009 г. с регламента са разпределени общо 300 млн. евро за подпомагане на сектора в общността. Определената сума за България е 1 842 622 евро.

Право на подпомагане по мярката имат производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота и които са извършили доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2008/2009 г., в размер най-малко на 20 000 кг.

Помощта се определя на килограм реално доставено мляко, както и на килограм мляко и млечен еквивалент, директно продадено от производителя, въз основа на годишните декларации за доставки и за директни продажби за квотния период 2008/2009 г.

От всички държави-членки в ЕС до момента средства по тази схема са изплатени единствено в Чехия, Франция и Ирландия.