Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не е спряно, съобщава Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Необходимо е да приключат дейностите по вече одобрените за финансиране сгради, преди да се сключват нови договори за саниране. Броят на получилите финансиране сгради в цялата страна е общо 2022 към 3 август. 541 от тях са вече санирани, в процес на строително-монтажни работи са 594 сгради.

Наследникът на Лиляна Павлова продължава санирането

Наследникът на Лиляна Павлова продължава санирането

Финансов ресурс ще се намери

Мерки по подобряване на енергийната ефективност предстои да бъдат реализирани и по още 887 сгради, обясняват от МРРБ.

След като ремонтите по тези сгради приключат, ще бъде направен анализ на свободните финанси, преди поднасянето на документи в "Българска банка за развитие" АД за сключване на нови договори.

Прокуратурата засега не открива престъпление при санирането

Прокуратурата засега не открива престъпление при санирането

В сигнала от регионалния министър не се посочва конкретно нарушение