Няма да се сключват нови договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От ведомството припомнят, че на 26 януари Министерският съвет увеличи финансовия ресурс по програмата за саниране на 2 млрд. лева.

Преди два дни стана ясно, че има "лавинообразно" постъпване на заявления от желаещи да участват. Средствата обаче не са достатъчни, за да отговорят на наплива.

Не достигат парите за саниране, желаещите се увеличават

Не достигат парите за саниране, желаещите се увеличават

Отчетоха от МРРБ

Регионалното министерство подчертава, че сключването на нови договори за целево финансиране с "Българска банка за развитие"АД ще бъде възстановено, след като бъдат сключени всички анекси към текущите и при наличие на свободен финансов ресурс по програмата.

От ведомството уведомяват, че е гарантирано държавното финансиране към изпълнителите на отделните дейности за санирането на 2022 жилищни сгради, за които има сключен договор за целево финансиране с "Българска банка за развитие"АД.

Бургаски строители недоволни за забавени плащания за саниране
на живо

Бургаски строители недоволни за забавени плащания за саниране

Има опасност сгради да останат само с опънати скелета

Уведомлението е насочено към всички граждани, кметове на общини, областни управители, външни изпълнители за отделните дейности, сключили договори след проведени обществени поръчки, както и всички заинтересовани страни в процеса по изпълнение.