България успя да защити достойно пред Европейската комисия в Брюксел своя лозарски потенциал в размер на 153 500 хектара.

Регистрирани са над 73 хил. лозарски стопанства, които могат да кандидатстват за европейските субсидии по Схемата за единно плащане на площ и мярката „Преструктуриране и конверсия на винените лозя".

Това каза министърът на земеделието и горите Нихат Кабил по време на откриването на „Винария 2007" в град Пловдив.

Министър Кабил посочи, че страната ни, вече като пълноправен член на Европейската Общност, ще се включи активно в обсъждането на реформата в сектор „Вино" и ще защити интересите на българския винарски бизнес.

Нашите краткосрочни цели, които си поставяме пред бранша, са да се намери най-приемливата законодателна политика, свързана с постигането на баланс между търсенето и предлагането и преди всичко контрол върху качеството и защита на произхода на продуктите.

Ефективното използване на възможностите на ЕС и финансовата подкрепа са свързани с непрекъснат контрол, новаторство и защита на автентичността на българските винени продукти, подчерта министър Кабил. Той посочи, че с изграждането на лозарския регистър е постигнат контрола на лозарския потенциал в страната ни.

През последните години безспорен лидер сред българските експортни винени пазари е Русия, следвана от Полша. Водещи пазари за нашите вина са пазарите на Германия, Великобритания, Чехия, Швеция, Литва и Беларус.

През миналата година са произведени 11 292 595 литра качествени вина с гарантирано наименование за произход.

От началото на програма „САПАРД" са създадени 34 220 дка нови лозови масиви в сектор „Трайни насаждения".

В сектор „Вино" са одобрени 55 проекта с безвъзмездна помощ от 67 884 906 лв. 33 от тях са платените проекти, като субсидията възлиза на 41 103 618 лв., посочи министър Кабил.

От 2002 г. в Държавен фонд „Земеделие" са финансирани 165 проекта, по които са създадени 38 074 дка лозя. Проектите са на обща стойност 84 504 000 лв.

На 15-то издание на Винария се представят 556 фирми от 36 държави. С всяка изминала година интересът към това престижно изложение нараства от страна и на изложителите, и на посетителите. 203 български производители и търговци от бранша ще представят продуктите си до 31 март.