През декември миналата година в страната са функционирали 1 946 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данните на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата - 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.4%, а на леглата в тях намалява с 0.1%.

През декември общият брой на регистрираните нощувки във всички места за настаняване е 833.3 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди пък са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 30.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди нощувките са съответно 7.8 и 30.6%.

Снимка 339743

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите хора в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличава с 2.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 430.4 хил., като е регистрирано увеличение с 11.1% при чужденците и намаление с 0.1% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2017 г., са 313.7 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 116.7 хил., като 71.3% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.3 нощувки.

Снимка 339750

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 24.1%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 32.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 23.9%, и с 1 и 2 звезди - 15.7%.

Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 44.3 млн. лв., или с 6.6% повече в сравнение с декември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 11.9%, така и от български граждани - с 3.2%.