В четвъртото тримесечие на 2016 г. намалението в цените е с около 5% спрямо 2015 година. Цените в растениевъдството се понижават с около 4%, а тези в животновъдството - с около 11%.

Спрямо 2015 г. цените на селскостопанската продукция намаляват с около 3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%, показват данните на Националния статистически институт.

През на 2016 г. се наблюдава и спад в цените на зърнените култури, на техническите култури, на зеленчуците и на плодовете.

По-високи обаче остават цените на фуражните култури - с 23.6% и на картофите - с 4.5%., както и на царевицата за зърно - с 1.9%, и на силажната царевица - със 70.4%.

Намаляването на цените продължава и спрямо меката пшеница, ечемика, ориза, слънчогледа, рапицата, виненото грозде и орехите. Намаление се наблюдава и в цените на зелето на оранжерийните краставици, на морковите, на пипера и на зрелия кромид лук.

Спрямо 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни и на животинските продукти. Най-голямо е намалението в цените на домашните птици - с 35.6%, и едрия рогат добитък - с 16.7%.

Увеличение се наблюдава в цените на свинете, овцете и на козите.

При животинските продукти най-голямо е намалението в цените на кокошите яйца за консумация, на пчелния мед и на кравето мляко. Цените на биволското, овчето и козето мляко също се повишават.