Данъчните власти имат предварителна информация за всички доходи от наеми, които гражданите получават от юридически лица. При това положение те няма как да бъдат скрити от властите, дори ако хората по една или друга причина забравят да ги споменат в данъчните си декларации данъчните ще открият това несъответствие със съответните последствия за допусналите го данъчно задължени лица. Това припомниха от Националната агенция по приходите по повод началото на данъчната кампания за 2020-та.

Причината данъчните предварително да са наясно с това какви пари получават от фирмите хората, които са им отдали имоти под наем, е, че фирмите изрично обявяват тези свои разходи пред НАП. Така данъчните знаят не само сумите, но и всички лични данни на наемодателя, с който фирмата е сключила договор. При такъв тип взаимоотношения за хората, които отдават имоти под наем, мърдане няма и е добре, те стриктно всяко тримесечие си обявяват доходите от наемите и да си плащат данъка върху тях.

До 15 май работим за държавата

До 15 май работим за държавата

Работим най-много за попълване на приходите от ДДС

Ситуацията с доходите, които хората получават по договори за наем с други граждани е малко по-различна. За тези доходи данъчните няма как да знаят предварително. Но и тях е добре получателите им да декларират и да плащат данъци. Не само защото така е редно и законосъобразно, а и защото, ако между наемодателя и наемателя възникне съдебен спор при него неминуемо ще се стигне до изясняване на плащаните суми и дължимите по тях данъци, като тази информация ще стигне и до НАП.

И ако приходната администрация едва тогава научи за пръв път, че наемодателя има да плаща, последствията за него ще са доста неприятни.

Актуализирайте браузъра си, ако ползвате е-услугите на НАП

Актуализирайте браузъра си, ако ползвате е-услугите на НАП

Режимът за подаване на данъчни декларации е нов