Има опасност да не стигнат парите за извеждане от експлоатация на 4-те блока на АЕЦ „Козлодуй", съобщи Георги Гьошев - главен технолог в Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци". Според него срокът за демонтажа не може да е по-малък от 30 години.

Той смята, че процесът ще струва около 200-300 млн евро за един блок. България получава компенсация от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) за предварителното спиране на реакторите в „Козлодуй". 300 млн евро са дадени и следващият транш ще е 300 млн евро за периода 2014-2020 година, съобщиха от предприятието.

Парите в българските фондове - този за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, са 1,5 млрд лева, а в този за радиоктавни отпадъци - 135 млн лева, посочи Ира Стефанова.
От Държавното предприятие заявиха, че ще търсят възможности за намаляване на разходите за извеждане от експлоатация на реакторите.

Изпълнителният директор на ДП „Радиоактивни отпадъци" Дилян Петров изтъкна възможността за реимбурсиране на средства от продажби на оборудване и продажби на материали, които се окажат чисти.

По данни на германска централа с 8 блока, които са извадени от експлоатация, само 8 % от всички материали на площадката са излезнали като радиоактивен отпадък. А всичко останало са го превърнали в бизнес - ползват сградния фонд за отдаване под наем на фирми, за нови производства, даже имат инсталация за биогориво, посочи Петров. Цялата площадка там се ползва като индустриална зона, даже има яхтен клуб и пристанище в каналите на централата, добави Петров.

За „Козлодуй" той каза, че материали като желязо и ценни метали ще се реимбурсират във фонда.
Ръководството на ДП „Радиоактивни отпадъци" обяви, че през 2015 година ще заработи националното хранилище за краткоживеещи и ниско-средноактивни радиоактивни отпадъци.
Финансирането е осигурено от международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на 4-те блока на АЕЦ „Козлодуй".

На 29 март в Дома на енергетика в Козлодуй предстои първото обществено обсъждане по доклада на ОВОС - оценка на въздействието на околната среда.