Близо 1.8 млрд. лв. некомпенсирани разходи ще се натрупат в НЕК, ако Комисията за енергийно и водно регулиране приеме в края на месеца предложения от самата нея доклад за цените в електроенергетиката.

Това заяви изпълнителният директор на обществения доставчик Петър Илиев.

По думите му, тези средства се формират от недокомпенсирани пера, като изкупуване на енергията от ВЕИ централи (170 млн лв.), непризнати разходи за заплати (17 млн. лв), недокомпенсирани разходи от минали периоди в размер на над 900 млн. лв. и др.

В тази връзка Илиев призова енергийният регулатор да преосмисли своите предложения и да излезе с нов доклад. В него трябва да се посочи, как тази разходи да бъдат компенсирани. По думите му това трябва да стане с участието на всички играчи на пазара, включително и крайните клиенти.

На заседанието, което започна в 13:30 часа, присъства целият енергиен бранш, като освен директора на НЕК Петър Илиев, тук са и директорите на елразпределителните и електроснабдителните дружества, ръководителите на държавните електроцентрали, представители на отделните браншове в сектора, граждански асоциации и журналисти.

На заседанието присъства и съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов.

Припомняме, по предварителна информация поскъпването на тока за битовите потребители на регулирания пазар трябва да е средно с 1,99%. Най-голямо се очаква увеличението да е за клиентите на Енерго-Про - 3,64 на сто, а най-малко за обслужваните от EVN - 1,22%. Регулаторът предлага 1,54 на сто увеличение на цената за абонатите на ЧЕЗ.

Очаква се крайните цени на електроенергията на регулирания пазар, да станат ясни в края на месеца, а от 1 юли да влязат в сила.

Представителите на електроразпределителните предприятия на ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про също коментираха в негативен план доклада за цените по електроенергийната верига. Това, което те не одобряват, е че КЕВР от няколко години насам изкуствено, по думите им, е намалила технологично признатите разходи. Това са разходи, свързани със загубите на електроенергия, възникващи в мрежата на ЕРП-тата от трансформацията и разпределението на електрическа енергия.

Припомняме, че КЕВР определи преди около 2 години, че тази разходи не бива да надвишават 8%.

По думите на Зорница Генова от правната дирекция на ЧЕЗ, реалните загуби са 11.7%, като разликата към момента се поема от ЧЕЗ и се очаква тя да достигне 32 млн. лв. за регулаторния период 2015/2016 г.

Стефан Абаджиев от Енерго-Про посочи, че КЕВР продължава практиката да не признава много от присъщите разходи на електроразпределителните и електроснабдителните предприятия, като по този начин в дружествата се отваря „финансова яма". Това, което допълни Абаджиев е, че КЕВР не признава в нужния размер необходимите разходи за инвестиции в електроразпределителната мрежа, което само влошава състоянието на сектора.

След като изслуша представителите на енергийните дружества, председателят на КЕВР Иван Иванов заяви със съжаление, че не е чут призивът му, че всички дружества в енергетиката трябва да се примирят с някои загуби във връзка със кризисната ситуация в сектора. В тази връзка той отбеляза, че ако бъдат изпълнени всички претенции на енергийните дружества, то цената на тока за битовите потребители трябва да скочи най-малко два пъти.