От утре, 17 септември, всички клиенти на ЧЕЗ имат възможност да заплащат сметките си за консумирана електроенергия и на касите във всички офиси на Уникредит Булбанк в Западна България.

ЧЕЗ сключи договор засътрудничество с с Уникредит Булбанк. Новите каси са над 110 в Западна България, съобщават от компанията.

За улеснение на клиентите ЧЕЗ откри в Уникредит Булбанк нови банкови сметки:
- за стопански клиенти: BG 20 UNCR 7630 77777 CEZEL
- за битови клиенти: BG 45 UNCR 7630 11111 CEZEL

Плащането на сметките за електроенергия може да се осъществи и чрез кредитен превод към сметките на ЧЕЗ в Уникредит Булбанк. За улеснение на клиентите, притежаващи разплащателна сметка в Уникредит Булбанк и при тяхно желание, Банката предоставя възможността чрез подписване на еднократно съгласие за директен дебит по разплащателната сметка на клиента задължението му към ЧЕЗ да бъде погасявано автоматично от Банката на съответната дата /при наличие на средства по разплащателната сметка на клиента/.