Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов е избран за председател на Управителния съвет на "Българския ВиК холдинг" ЕАД, съобщават от МРРБ.

Другите двама членове на УС са доскорошният директор на ВиК Шумен Илиян Илиев и Венцислав Тодоров, бивш ръководител на район Самоков на ВиК София. Илиян Илиев е определен да ръководи оперативно новата структура.

Управителният съвет беше избран днес от Надзорния съвет на холдинга, който е петчленен и е назначен от министъра на регионалното развитие Петя Аврамова. Председател на Надзорния съвет е проф. Николай Лисев - ръководител на катедра "Хидравлика и хидрология" и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

В състава на съвета влизат двама представители на МРРБ - Юра Йорданова - Витанова, която ще бъде заместник-председател, и Атанас Бояджиев. Членове на Надзорния съвет ще бъдат също Галин Желев от Министерство на финансите и проф. Румен Арсов - преподавател в катедра "Водоснабдяване и канализация" на Университета по архитектура, строителство и геодезия и член на редица професионални организации.

Нов държавен холдинг събира всички ВиК

Нов държавен холдинг събира всички ВиК

Ще се управлява от 8 директори

Предстои вписване на холдинга в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Припомняме, че решението за създаването на "Български ВиК холдинг" ЕАД беше взето от Министерския съвет на 16 януари 2020 г. Дружеството е със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството. Уставният му капитал е в размер на 1 млрд. лв.

Създаването на новата структура е от ключово значение за развитието на ВиК отрасъла. Целта е с холдинга да се подобри координацията и контролът в управлението на ВиК дружествата, посочват от МРРБ. 

Холдингът няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по ОПОС 2014-2020 - ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, бенефициенти са по оперативната програма.