Инфлацията в България е нараснала през декември спрямо ноември, съобщи НСИ.

Това е най-високото темпо на растеж на неприятната статистика от юли насам.

На месечна база индексът на потребителските цени се е повишил през декември с 0,6% спрямо предходния месец.

1,5 % е предвидената инфлация за 2017 година

1,5 % е предвидената инфлация за 2017 година

През 2017 г. се очаква забавяне в темпа на нарастване на заетите до 0,6 на сто

Спрямо една година по-рано пък нивото на цените е нараснало с 0,1%.

Средногодишната инфлация за 2016 г. обаче е понижена 0,8 на сто спрямо периода януари-декември 2015 г., заради стабилните стойности от предишните месеци на годината.

0.2% инфлация отчете Националната статистика за октомври месец

0.2% инфлация отчете Националната статистика за октомври месец

Средногодишната инфлация от ноември 2015 досега е минус 0,8 на сто

Причините за рязкото повишение на инфлацията през декември спрямо ноември са нарастването с 1,9% на транспортните цени; и с 0,9 на сто на цените на хранителните продукти, на облеклото и обувките.

В същото време цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия са намалели с 0,1% спрямо предходния месец, докато цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива са се повишили с 0,1 на сто.

През ноември цените в здравеопазването са намалели с 0,1% спрямо ноември, докато тези на съобщенията са се понижили с 1,1 на сто.

Цените за развлечения и култура са скочили с 2,5%, а цените на ресторанти и хотели - с 1,4%.