Общите разходи на работодателите за един отработен час за работниците през четвъртото тримесечие на 2020 г. нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Това показва Индексът на общите разходи на работодателите за труд по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението в индустрията е с 4.6%, в услугите - с 8.2%, и в строителството - с 6.0%. По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с 25.6%, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 24.7%, и "Операции с недвижими имоти" - с 20.5%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в "Култура, спорт и развлечения" - с 2.4%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0.9%.

Снимка 523946

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.8% за "Образование" до (-3.1%) за "Култура, спорт и развлечения", показват данните на НСИ.