Ние изнасяме оръжие само за крайни дестинации и то разрешени от международните организации. Това обяви пред журналисти във ВМЗ-Сопот министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри нова галванична линия в Механичен цех на предприятието.

Лукарски подчерта, че правителството и Министерство на икономиката нямат вина за това, че изнесено от България оръжие попада в недобросъвестни ръце „било то на крайната сирийска опозиция, умерената или така нататък”. По думите му службите, при това не само българските, трябва да се произнесат как това оръжие стига до страните, където се водят войни.

Божидар Лукарски подчерта, че за него като принципал на предприятията, които произвеждат тази продукция, е важно, че производителността на труда се разширява и има нови работни места.

Новооткритото днес съоръжение повишава производителността за обработка на механични детайли 5 пъти, информират от икономическото министерство.

По отношение на финансовите постижения, Божидар Лукарски посочи, че приходите от продажби на ВМЗ-Сопот са нараснали многократно - от близо 38 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. до над 172 млн. лв. за първото шестмесечие на 2016 година. 70,3 млн. лева е нетната печалба на предприятието към средата на тази година. Лукарски направи сравнение със загубата от почти 1,2 млн. лв. за същия период на предходната година.

Икономическият министър смята, че заплатите и условията за труд във ВМЗ са добри и има бъдеще.

Той призова родителите и учениците от региона да избират специалности, за които има търсене на пазара на труд. Случаят с ВМЗ бил точно такъв. Работната ръка там не успявала да обезпечи динамичното развитие на предприятието и увеличаващите се поръчки, допълни Лукарски.