Депутатите подхванаха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, чието изтегляне от дневния ред на депутатите миналата седмица извади таксиджиите на протест.
Припомняме, министърът на транспорта Ивайло Московски пое ангажимент за обсъждането на допълненията пред таксиджиите на "Орлов мост".

Със законопроекта се предлага въвеждането на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници.

За всички останали дейности, осъществявани от данъчно задължените лица, облагането ще бъде по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно – по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Конкретизират се лицата, които ще бъдат данъчно задължени лица. Предвидени са реда и условията за деклариране и внасяне на данъка.
Измененията предвиждат данъчно задължени лица да бъдат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

Предлага се със законопроекта да се определят граници на годишния размер на данъка от 400 лв. до 1000 лв., като конкретния му размер се определя с наредба на Общинския съвет на общината, на чиято територия се извършва превоза.

Данъкът ще се определя за всеки отделен автомобил и ще се декларира до 31 декември на предходната година, а ще се внася на две равни вноски.

Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка при започване на дейността през годината, както и възможност за възстановяване на надвнесен данък при прекратяване на дейността, когато е внесен пълния размер на данъка.

Предвидени са и съответните промени в Закона за автомобилните превози във връзка с разрешението за извършване на тази дейност. Определят се изисквания, на които следва да отговарят водачите на леки таксиметрови автомобили, с цел да се подобри качеството на услугата и да се гарантира сигурност и безопасност на пътниците.

Предлага се водачите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство. Също така да нямат наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, да са психологически годни.

Според вносителите от ГЕРБ тези изисквания имат за цел да подобрят качеството на таксиметровите превози, да гарантират сигурността и безопасността на пътниците и на другите участници в движението.

Правите грешка след грешка, обърна се социалистът Георги Свиленски към управляващите по време на дебатите. Този парламент е пропит с лобизъм, смята той. Работете по правилата на законодателния процес, настоя червеният депутат. По думите му протестът на такситата бил организиран от герберите.

Колегата му Чавдар Георгиев от БСП пък е изумен от закона, защото според него той бил объркан. Червеният депутат се заяде и се закани по аналог с разглеждания закон да внесе предложения за данък върху гребените на фризьорите. Имате грешно мислене, подчерта той.

Време е да сложим ред в тази дейност, аргументира промените Диана Йорданова от ГЕРБ. По думите й целта на проекта е борбата със сивия сектор в бранша. От 2007 г. държавата не получавала почти нищо от подоходни корпоративни данъци от таксиметровата дейност. Едва около 6 млн. приходи от тези налози през миналата година е събрала НАП.