Консултации за работниците от "АЛС България" ЕООД предвиждат от Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ), съобщиха от ГИТ. Компанията е специализирана в изработването на тапицерии и аксесоари за автомобилната индустрия.

Готовността на институциите е след като предприятието "АЛС България" внесе искова молба за обявяване в несъстоятелност в Софийски окръжен съд.

Според БНР около 1400 души остават на пазара на труда след като работодателят заяви намерение да прекрати дейността си в България.

Работниците и служителите ще получат консултации за намиране на нова работа. Те ще получат информация и за възможностите за трудова мобилност и придобиване на нови знания и умения чрез включване в обучения. От Инспекцията по труда ще ги запознаят с правата им по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите правоотношения. Те са свързани с изплащане на обезщетения, с документите, които следва да бъдат оформени и предоставени на работниците.

Към момента е установено, че работодателят няма задължения към работниците и служителите си, информират от ГИТ.