Между 1% и 11% са намалели цените на хляба в магазините спрямо края на юни по данни от второ експресно проучване на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) към КНСБ, проведено в периода 29 - 31 август 2022 г., във връзка с промените в цената на хляба и брашното след въвеждането на нулева ДДС ставка върху за двете стоки в актуализацията на Бюджет 2022 от началото на месец юли.

Запазва се тенденцията на по-слаб спад в цената на един от масово потребяваните видове хляб, а именно при типовия.

При брашното също е регистрирано намаление на продажната цена, като то е в рамките на 8% - 11% спрямо края на юни.

Хлябът в София - най-евтин

Хлябът в София - най-евтин

Не произвеждаме хляб от украинска пшеница

Проучването изследва цените на дребно за килограм в малки и големи търговски обекти в 22 областни града.

При новото изследването тенденцията на неравномерно намаляване на цените в страната. Различията в степента на понижение на потребителските цени в зависимост от вида на търговския обект, предлагания тип хляб и населеното място.

По-силно изразено намаление се наблюдава при масовите видове хляб "Бял" и "Добруджа" - с около 10.6 -10.9%. При останалите разновидности намалението все още е пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка за брашното и за хляба.

Снимка 587337

Източник: КНСБ

Запазва се тенденцията в големите търговски вериги да се отчита по-силно намаление в цените на различните видове хляб, особено на изискващите допълнителни суровини за производството, като например микс от семена. В малките търговски обекти потребителското търсене, договореностите с пекарните и по-слабия марж на печалба предопределят по-слабия спад и то конкретно при най-консумираните видове хляб.

Разликите в спада на продажните цени се запазват и по населени места, като в определени градове като Ямбол, Добрич, Хасково, Русе и Бургас се отчита по-сериозно намаление, включително и в малките магазини. Това отново може да бъде бяснено с изоставането на тези места в началото на въвеждане на мярката поради изчакването на търговците тя да бъде публикувана в "Държавен вестник" и реално въведена в счетоводните практики.

Спад в цената на хляба с до 20%, но само в големите търговски обекти

Спад в цената на хляба с до 20%, но само в големите търговски обекти

В малките магазини намалението е символично

"С въвеждане от месец юли на 0% ставка ДДС на хляба и брашното се очакваше по-значимо намаление при цената на хляба. Поне такива бяха политическите обещания, експертните прогнози на бизнеса и очакванията на потребителите. Според нашите разчети, намалението на цените спрямо юни следва да бъде около 83 - 87 ст. при най-масово потребяваните разновидности на хляба. На този етап изследването показва, че намалението е едва 30 ст.", посочват от КНСБ.

От синдиката допълват, че делът на брашното в крайната себестойност на хляба обикновено е около 50%. Следователно общото намаление на цената на хляба, отчитайки и двете нулеви ставки, трябвало да бъде вече около 30% и към август бял да продава за 2,05 лв. за 1 кг, а "Добруджа" - за 1.95 лв./кг.

По-съществен спад в цените на дребно е регистриран при брашното. Спрямо юни се отчита намаление от около 11% в големите търговски обекти. Наблюдават се и регионални различия, като в определени населени места има по-осезаемо облекчаване на потребителите, например в Търговище, Добрич и Кюстендил.

Снимка 587338

Източник: КНСБ

От КНСБ заявяват, че са били против въвеждането на диференцирани ставки на ДДС, върху цените на крайните продукти може да се повлияе единствено с едновременно намаление на целия размер на данъка, например от 20% на 15%.

Според синдиката бизнесът трябва да бъде подкрепян през разходите, а не чрез приходни мерки. От организацията допълват, че конкретната антикризисна мярка струва на бюджета около 100 млн. лв., а се е оказала не достатъчно ефективна.

"Намалението на цените на хляба е много далеч от обещаното и очакваното от потребителите. Нещо повече, несигурността на икономическата обстановка през зимата би способствала за нов ръст в цените на хляба и брашното и връщане на потребителите в изходна позиция спрямо началото на лятото", подчертават от КНСБ.