Предлага се срокът на валидност на удостоверенията на таксиметровите водачи да се удължава,без да се полага допълнителен изпит. Подготвени са изменения на Закона за автомобилните превози, съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, който се срещна с таксиметровия бранш.

Припомняме, че таксиметровите шофьори готвят протест за четвъртък. Те искат облекчение на правилата за явяване на изпит за удостоверения за водач на лек таксиметров автомобил. Настояват да отпаднат изискванията удостоверението да е със срок от 5 години.

Таксиметрови шофьори на протест в четвъртък

Таксиметрови шофьори на протест в четвъртък

Искат облекчени правила за изпит

Алексиев обясни, че за да влязат в сила предложенията, трябва да се приемат след сформирането на Народно събрание. Отменя се и графикът за провеждане на изпити при преиздаване на удостоверенията на таксиметровите водачи.

Министърът разпореди да се сформира работна група. В нея се включват трима представители на бранша, излъчени по официален път. Задачата на работната група е да подготви изменения на Наредба 34 за таксиметров превоз на пътници.

Представителите на бранша оцениха диалога като добър и изразиха благодарност.