Да отпадне стикерът за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите предлагат от Асоциацията на българските застрахователи. Това би довело до над 10 млн. икономии.

Техните мотиви са формулирани в няколко точки.

Първият е, че сключването на застраховката може да се провери по електронен път за наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност".

Тези застраховки се издават единствено и само чрез Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР). Те присъстват в информационните системи на Застрахователите. В системата всяка сключена полица се отчита в реално време в Информационния център към Гаранционния фонд (ГФ), а контролът се извършва по електронен път.

С отпадането на стикера ще има икономия на значителни средства/ресурси, които натоварват цената на застраховката "Гражданска отговорност".

Отпадането на стикера би довело до пряка икономия за клиентите от стойността на самите стикери. В момента в премията по всяка застраховка е калкулирана и цената на стикерите с единична стойност 1.40 лева за брой, като при разсрочено плащане на 4 вноски сумата нараства до 5.60 лв.

Общата икономия от отпадането на стикера, свързана единствено с изработването му, се изчислява на около 10 440 000 лв. Отделно е икономията на застрахователната администрация, ангажирана с подготовката на стикерите.

Отпадането на стикерите, би улеснило и сключването на застраховката онлайн и от разстояние и на безналичните плащания на премии/вноски по полицата.

Отпадането на стикерите ще допринесе за сключването на застраховки онлайн, тъй като тогава присъствието на клиент в офис на застрахователя няма да е необходимо. Поводът за предложението за отпадане на стикера на застраховка "Гражданска отговорност" е разпространението на коронавируса.

За реализацията на това предложение са необходими промени в Кодекса за застраховане и други нормативни актове. От браншовата организация са готови да сътрудничат в това отношение, за постигане на резултат в полза на цялото общество.

АБЗ е изпратила предложението си към Комисията по финансов надзор (КФН) и ще запознае с него и други компетентни по проблема държавни органи.