Пчеларите получават 4 496 235 лв. по de minimis, съобщават от Министерството на земеделието, храните и водите.

Държавната помощ ще бъде преведена по сметките на 4 408 пчелари от Държавен фонд "Земеделие". Подпомагане получават общо 601 101 пчелни семейства, като размерът на субсидията за едно възлиза на 7,48 лв.

Пчелари от Врачанско алармират за 30% по-ниски добиви тази година

Пчелари от Врачанско алармират за 30% по-ниски добиви тази година

Притеснени са от вноса на мед от Южна Америка

Помощта се предоставя на земеделски стопани с най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са добили качествен пчелен мед през 2018 г. и/или през 2019 г. Продукцията им трябва да отговаря на изискванията, заложени както в Закона за пчеларството, така и в Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.

Финансовото подпомагане, което пчеларите получават по линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство. Целта е да бъдат компенсирани разходите за зазимяване на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на мед.

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

ДФЗ отпуска общо 600 000 лв. за обезщетения