До 2020 година енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), която произвежда България трябва да достигне 20%.
Това заяви зам.-министърът на екологията Евдокия Манева по време на дискусия в Народното събрание (НС).

Тази цел, по думите й, е записана и в енергийната стратегия на страната, която вече е готова и предстои да бъде представена за обществено обсъждане. В момента делът на енергията от ВЕИ у нас е едва 6-7%.

Евдокия Манева каза още, че България трябва да бъде по-внимателна в одобряването на проекти за ВЕИ, тъй като ЕК започна наказателна процедура срещу страната ни именно заради проекти за ВЕИ.

Зам.-министърът на екологията посочи, че страната ни е одобрила проекти за ВЕИ, които пресичат пътя на прелетните птици, както и има такива, изградени в защитени зони. Манева съобщи, че заради това са издадени предписания до съответните регионални екоструктури за по-стриктен контрол върху проектите за ВЕИ.

Не трябва да се остава с впечатлението, че министерството създава пречки в изграждането на ВЕИ, подчерта Евдокия Манева. Трябва да се съобразим с това, че 34% от територията на България попада в НАТУРА 2000, допълни тя.

България трябва да участва в международната търговия с квоти парникови газове, смята още Манева. Осъществен е националният план за разпределение на квоти, подчерта зам.-министърът на екологията. Тя изтъкна, че този план е трябвало да бъде готов още през 2007 година, за да се подготвят предприятията. България може да продаде около 200 милиона квоти. Страната ни обаче ще трябва да гарантира "позеленяване" на средствата от тази търговия.

В тази връзка Манев подчерта, че още тази седмица Законът за опазване на околната среда ще влезе в дневния ред на парламента. В него е регламентирано кой ще може да води преговорите по продажбата на квотите.
Това ще са министрите на финансите, на екологията и на икономиката. Окончателното решение за сделката обаче ще е на МС.

Евдокия Манева обясни още, че национален доверителен екофонд ще определя кои са "зелените" проекти, които могат да бъдат финансирани с пари от продажбата на квоти. Манева съобщи и лошата новина - отнета е възможността страната ни да участва в търговията поне до септември.
Тогава ще дойдат експерти, които да преценят дали можем да се включим в търговията до края на 2010.

Другата лоша новина е, че ЕК е стартирала и наказателна процедура срещу страната ни заради немодернизираните горивни инсталации в Гълъбово, Перник и Димитровград. Има опасност те да бъдат закрити, тъй като са в разрез с европейските екоизисквания. Затова, по думите на Евдокия Манева, се търси решение заедно с ЕК, тези предприятия да не бъдат закрити, тъй като много хора ще останат без работа и то в условията на тежка икономическа криза.

35 са големите горивни инсталации в страната ни, като само 4 от тях са под 50 мегавата. Всички те имат задачата да намалят вредните газове.