"Много е ясно защо някои области се развиват, а други не", заяви главният икономист на ИПИ Десислава Николова на пресконференция "Регионални профили: показатели за развитие 2017". Тя изтъкна като основен фактор за развитие инвестициите.

Николова даде за пример област Сливен, която тази година е най-бедната в България. Там много хора не използват интернет, което също се отразява на развитието.В част от бедните области има и лоша инфраструктура.

Десислава Николова обясни, че винаги благосъстоянието в най-богатата област - София - е четири пъти по-голямо от това в най-бедната област, която тази година е Сливен.

Всеки работещ плаща повече и връща близо половината от изработеното на държавата

Всеки работещ плаща повече и връща близо половината от изработеното на държавата

Алтернативният бюджет на ИПИ иска реформи и бюджетен излишък

Явор Алексиев пък изтъкна навременните насоки, които данните за пазара на труда дават. Той обясни, че се наблюдава подем на броя на заетите лица в страната.

"Прави впечатлени диспропорцията на увеличаване на работните места. На областно ниво се вижда, че много области са достигнали рекордна заетост", съобщи Алексиев и добави, че Пловдив е областта, която биха определили за най-бързо развиваща се.

"Само за Пловдив за последните 12 месеца работните места са повече от всички в северната част на страната. Говорим за експанзия на пазара на труда", обясни икономистът.

"Браншови организации обърнаха внимание, че ще се наложи внос на работна ръка", съгласи се Алексиев и даде миналогодишния успешен пример в сферата на туризма.

След месец предстои увеличаването на минималната заплата до 510 лв. "Колкото по-бавно пада безработицата, толкова по-бавно нараства заплатата в тези региони", обясняват от ИПИ.

Учениците ни имат нагласа да работят в екип, но уменията са им умерени

Учениците ни имат нагласа да работят в екип, но уменията са им умерени

Момичетата се справят по-добре

Зорница Славова направи препратка към образованието. То заема голяма част от регионалните профили. Славова подчерта, че независимо, че в последните години много се акцентира за отпадането на децата от училище, данните сочат, че няма намаление на дяла на отпадналите деца от училище. Наблюденията на института сочат, че където населението е с по-ниско образование, обикновено има по-голям дял на отпаднали от образователната система. Това бил много по-показателен фактор отколкото етноса.

Славова информира, че областите с най-добри резултати на матурите имат тенденция към повишаване. Най-много двойки на държавните изпити имало в Кърджали и в Ямбол.

Причина за това били сгрешените стимули, финансирането според бройката, "мъртвите души" в училище. Липсата на стимули у родителите и учениците. Славова обясни, че има региони, в който нито родителите, нито техните деца смятат, че са задължени да ходят на училище и че това е нужно.