Всяка година до 2026 г. Планът за възстановяване и устойчивост ще осигурява по 1% ръст на БВП за България. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев на дискусия с Икономическия и социален съвет.

По негови думи друга от целите при възстановяване на икономиката чрез този план е и постигането за българските граждани на 75% от средноевропейската паритетна покупателна способност.

ИСС проведе консултация с вицепремиера по приетото становище на съвета относно подготовката на План за възстаовяване и устойчивост на страната. Докладчиците по становището Радосвет Радев и Пламен Димитров инициираха обсъждането на проекта на правителството, подчертавайки неговата значимост за преодоляване на негативните последици от пандемията.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се разработва в контекста на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост като част от плана на ЕС Next Generation EU. На основание на проекта, предоставен за публично обсъждане, България ще получи достъп до средства за възстановяване.

От ИСС искат конкретни измерения на целите в Плана за възстановяване и устойчивост

От ИСС искат конкретни измерения на целите в Плана за възстановяване и устойчивост

Времето за подготовка на Плана е кратко

Пламен Димитров и Мария Минчева представиха становището на ИСС, като посочиха, че проекта на правителството на План за възстановяване и устойчивост е първоначален вариант, който трябва да се конкретизира с ясни реформи, инвестиционни проекти и индикатори за изпълнение.

ИСС настоява да се посочат крайните цели и задачи по четирите основни стълба на плана. От Съвета предлагат в плана да се включи обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция на страната спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП.

Според тях е необходимо в плана да се обособи специална област за пазара на труда, както и да се отдели необходимото финансиране и на системата за социално подпомагане.

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

Според тях, трябва да има ясни критерии за разпределение на средствата по тях

Освен това ИСС призовава да се ускори реализацията на Плана, като се обвърже с целите на все още неприетия национален план за развитие "България 2030".

От своя страна заместник-министър председателят подчерта, че преговорите с ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост продължават. Дончев изрази предположение, че в края на януари той ще бъде в почти окончателен вариант.

Вицепремиерът изложи позициите на правителството в преговорите по окончателното формиране на Плана и изтъкна, че възстановяването на икономиката в кризата от коронавируса е основен приоритет.

КНСБ: България закъснява с Националния си план за възстановяване и устойчивост

КНСБ: България закъснява с Националния си план за възстановяване и устойчивост

Неофициално страната ни трябва да го представи преди Коледа