Падането на таксите за роумиг улеснява достъпа до единния европейски пазар. Самият механизъм е предвидил много предпазни клаузи, които ще защитават интересите и на операторите. Това заяви пред БНР председателят на Комисията за регулиране на съобщенията - Веселин Божков.

Промениха тарифата за таксите, които се събират от КРС

Промениха тарифата за таксите, които се събират от КРС

Въвеждат еднократна административна такса и годишна такса

Припомняме, от 15 юни 2017 година отпадат таксите за роуминг в рамките на ЕС, решиха европейските депутати. Промените в законодателния пакет предвиждат и задължаването на всички интернет доставчици да предоставят равен достъп на всички потребители до всяко съдържание в мрежата. В законодателния пакет е включен и принципът за мрежовата неутралност, който следва да направи скоростта на достъпа до всяко съдържание в интернет равен за потребителите в Европейския съюз.

Председателят на КРС коментира и случаите на злоупотреби и спорните казуси в надписването на сметки от страна на мобилните оператори. Според него клиентите трябва първо да направят проверка по линия на семейството, след което да се обърнат към Комисията за защита на потребителите.

Доставката и таксуването на непоискана услуга е забранено, поясни КРС

Доставката и таксуването на непоискана услуга е забранено, поясни КРС

Ако абонатат не желае да ползва услуга, тя не му се предоставя, увъртат от КРС

"Те могат да си търсят правата през т.нар. "Помирителна комисия" в КЗП, в която водещ експерт е експерт от Комисия за регулиране на съобщенията. Каквото и да се случи, самият потребител не може да има компенсацията, тъй като обикновено се осъществяват актове за административно нарушение и впоследствие се прави наказателно постановление. Потребителят може да си търси правата и чрез съда и тогава вече може да търси компенсация", допълни председателят на КРС.