До момента Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации по мярката 60/40 в размер на близо 38 млн. лв. на 6 475 компании. Със средствата ще бъдат покрити възнагражденията за 99 646 служители.

Плащанията от фонд "Безработица" са за периода от началото на извънредното положение до първите дни на април, а фирмите ще могат да получават средства по мярката 60/40 до края на юли, припомнят от МТСП. 

Само при последния транш са преведени над 9 млн. лв. за запазване на заетостта на 21 472 работници от близо 1000 предприятия.

Очаква се по мярката да бъдат запазени работните места на 219 845 служители в 13 497 предприятия. Държавата покрива 60% от осигурителния доход и дължимите осигуровки към него, а останалите 40% се заплащат от работодателите.

Одобрението на подадените документи се извършва от Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след кандидатстването.