Месечната инфлация от 0.8% според индекса на потребителските цени, отича Националния статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината (септември 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 2.7%, а годишната инфлация за септември 2010 г. спрямо септември 2009 г. е 3.5%.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2009 - септември 2010 г. спрямо периода октомври 2008 - септември 2009 г. е 1.4%.

През септември 2010 г. спрямо предходния месец цените на хранителните продукти и безалкохолни напитки отбелязват увеличение с 2.4%.
Алкохолните напитки и тютюневи изделия остават на равнището на цените от миналия месец.

Облеклото и обувки са с увеличение от 2.1%, а цените по жилищата (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива скачат с 0.2%.

Жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности за обичайно поддържане на дома бележат намаление с 0.1%.
За сметка на това здравеопазването, транспорта и съобщенията се увеличават съответно с 0.1%, 0.4% и 0.1%.

Значително са паднали цените на развлеченията и културния отдих - с 5.1%, а ресторантите и хотелите с 0.2%. Затова пък цената на образованието бележи 0.2%.