По-голямата част от пътувалите през второто тримесечие на 2018 г.- 77.7% са пътували само в страната, а 17.5% - само в чужбина. Едва 4.8% са пътували както в страната, така и в чужбина, , съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Общо 1 084.9 хил. българи са реализирали туристически пътувания през същото тримесечие. 

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (44.3%), така и в чужбина (65.6%) са били с цел "почивка и екскурзия"

В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. броят на пътувалите в страната намалява с 12.4%, докато броят на пътувалите в страната и чужбина и само в чужбина се увеличава съответно с 58.3 и 22.4%.

През второто тримесечие на 2018 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 431.4 хил.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 45 - 64 години - общо 80.4%.

Най-много в чужбина пътуват лица на възраст 15 - 24 години.

През второто тримесечие на 2018 г. общия брой лични пътувания е 91.3%.

При разходите за пътувания е страната най-голям е процентът за храна -39.8%, а в чужбина най-много се отделя за транспорт - 29.2%.

За същото тримесечие на годината средният разход при пътуване с лична цел на лице над 15 години в страната е 180.89 лв., а в чужбина 610.77 лв.

Снимка 374447

Източник: НСИ

Същевременно разходите за професионално пътуване на един човек са средно 157.73 лв. в страната и 1 053.72 лв. в чужбина.

Снимка 374448

Източник: НСИ