От началото на седмицата, когато Топлофикация-София заплаши длъжниците си, че ще изключи топлоподаването им, в касите на дружеството постъпват дневно по около половин милион лева.

Тези суми Топлофикацията от своя страна превежда на Булгаргаз за погасяване на своите задължения.

В момента Топлофикация-София е спряла топлата вода на около 50 жилищни сгради, в които никой не е плащал сметките си.

От дружеството съобщават, че живеещите в три сгради само няколко часа след като са останали без топла вода, са платили между десет и 18 хиляди лева и топлоподаването им е било възстановено.