По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.7% над равнището от предходния месец.

Това съобщава НСИ.

Календарно изгладените данни (календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците) показват нарастване от 4.3% на строителната продукция през юли 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г.

По 1547 лв. се падат на човек от домакинство според НСИ

По 1547 лв. се падат на човек от домакинство според НСИ

Данните са за второто тримесечие на 2019 г.

През юли 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.6%, а от сградното строителство - с 1.0%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през юли 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.8%.

Недостигът на работна ръка продължава сериозно да пречи на бизнеса

Недостигът на работна ръка продължава сериозно да пречи на бизнеса

Несигурна икономическа среда отчита НСИ