Общо 26 са потвърдените огнища на птичи грип, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Те се намират в 5 административни области в страната.

Заради епизоотична обстановка продължава засиленият надзор на птицевъдните обекти.

До средата на ноември тази година са потвърдени 26 огнища на заболяването в областите Добрич, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. Общият брой на птиците във всички засегнати птицевъдни стопанства е над 1 000 000.

От огнищата 14 са в животновъдни обекти за отглеждане на патици мюлари, 6 - за отглеждане на кокошки, 5 в задни дворове и 1 в дивечовъдно стопанство.

Основни причини за появата и разпостранението на Инфлуенцата по птиците са пробиви в биосигуността на фермите и при транспорта на птици, както и отглеждането на птици на открито.

22 огнища на птичи грип регистрирани в страната

22 огнища на птичи грип регистрирани в страната

Популизмът не помага при епидемии, предупреди Дамян Илиев

Предприетите мерки целят отрано да се открият инфектирани с вируса птици, да се предотврати разпространението на заболяването и да се предпази птицевъдният сектор в останалата част от страната.

Стратегията за контрол на ситуацията включва мерки като: биосигурност в стопанствата, по-висока честота на лабораторен контрол, както и забрана за движение на птици в и от предпазните и надзорните зони.

С цел превенция и контрол на заболяването се извършва и строг надзор с клинични прегледи в птицевъдните обекти, които се намират в създадените предпазни и наблюдателни зони около констатираните огнища.

Наложените мерки целят да се оздрави секторът по отношение на болестта.

От Българската агенция по безопасност на храните настояват за самоконтрол и създаване на браншова организация, която да подпомага дейностите по контрола, който тя изпълнява.

БАБХ засилва контрола заради огнищата на птичи грип

БАБХ засилва контрола заради огнищата на птичи грип

Масово проверяват птицевъдните обекти в страната

На срещите с представители на птицевъдния сектор през последните две седмици Агенцията и птицевъдната индустрия постигнаха съгласие, че надзорът е необходим и трябва да се прилага стриктно. Участниците в работните срещи се съгласиха, че мерките са нужни за запазване на международните пазари на птицевъдната индустрия, осигуряване на нормална атмосфера за работа на фермите с птици, както и гарантиране на безопасността на българския потребител.

Поради усложнената епизоотичната ситуация Европейската Комисия повдигна въпроса за разширяване на настоящите зони на ограничения и създаване на допълнителна рестриктивна зона в страната, която да включва територията на областите Пловдив, Хасково и част от област Стара Загора. Основанията на Европейската комисия са свързани с увеличаването на броя на огнищата от началото на октомври, появата на огнищата в едни и същи птицевъдни обекти, началото на високо рисковия сезон по отношение на заболяването, както и необходимостта за предоставяне на гаранции пред страни членки и трети държави във връзка с движението на живи домашни птици и яйца за люпене.

Българската агенция по безопасност на храните предложи на Европейската комисия създаването на допълнителна зона да се разгледа след окончателен анализ на резултатите от засиления надзор, който се прилага в момента, и след като птицевъдния сектор изпълни поетите ангажименти за укрепване на фермите.

БАБХ се среща с птицевъди от страната

БАБХ се среща с птицевъди от страната

Поводът е констатираният птичи грип и недоволството на производителите