Правителството одобри стартирането на концесионна процедура за цялото летище Пловдив. Това обяви след заседание на Министерски съвет министърът на транспорта Ивайло Московски.

Той уточни, че процедурата предвижда критерии за оценка - 40% тежест на финансовата част, 35% инвестиционна част, 25% анализ на план за развитие и управление на летището. Концесията предвижда срок от 35 години.

Като специфични цели са посочени изграждането на нов модерен карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям полезен товар.

Министър Московски заяви, че са заложени параметри, които считат за приемливи. Той поясни, че има проявен интерес от българска компания, както и от китайски инвеститори, включително и действащ оператор. Интерес има и от компания от Хонконг.
„Надявам се да стане добро състезание, да се постигнат добри параметри за Пловдив и да може да бъде оперирано по професионален начин и съответно да се направят инвестициите”, заяви министър Московски.

Министърът информира, че по отношение измененията в Закона за движението по пътищата са предложили регламентиране на метрологията, за да няма разминаване. „Тази методика и критерии да бъдат приоритет на Автомобилна администрация”, уточни той.

На въпрос, кой е допуснал гафа с реставрацията на комунистическия герб на София на Централна жп гара, Московски заяви: „По време на съгласуване на проекта за модернизация на Централна гара София е трябвало да бъде съгласуван от Института за паметници на културата и от съвет, който е дискутирал. Те са изискали от строителя да възстанови герба в оригиналния му вид, така както е бил, когато е построена гарата.”