Обмисля се въвеждане на диференцирана цена на ВиК услугите. Това стана ясно на среща на регионалния министър Виолета Комитова с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

По този начин потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек, каквато е общоприетата норма, ще плащат по една тарифа, а потребеното по-голямо количество ще се заплаща на различна, по-висока цена.

Цената на водата по формула, от която ВиК-та имат изгода от загубите

Цената на водата по формула, от която ВиК-та имат изгода от загубите

Асен Личев: КЕВР е вреден за България

Работим по проекта на Закон за ВиК и други нормативни актове с цел да осигурим на българските граждани вода, която е национално благо и стратегически отрасъл, на ниска, социално поносима цена, изтъкна Комитова. По нейни думи промяната на законопроекта е ключова за изпълнението на проектите във ВиК отрасъла, които очакват финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предстои провеждане на разговори на експертно ниво, на които ще бъдат дискутирани конкретни предложения за по-добра регулация на ВиК отрасъла.

На срещата стана ясно и че дружеството, което ще доставя електроенергия за ВиК холдинга и за ВиК оператори, вече е регистрирано по реда на Търговския закон и предстои да кандидатства пред КЕВР за лиценз.

Шефът на КЕВР за цената на водата: Едно е да искаш, друго е да можеш, трето…

Шефът на КЕВР за цената на водата: Едно е да искаш, друго е да можеш, трето…

Иван Иванов не смята, че хората са толкова недоволни от цената