Досегашният изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД Петьо Иванов става член на съвета на директорите на Българския енергиен холдинг на мястото на Жаклен Коен. Това стана с протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

На събрание на Съвета на директорите на енергийния холдинг за изпълнителен директор ще бъде предложен Петьо Иванов, а за изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД - Николай Павлов. Петьо Иванов е работил като ръководител финансов контролинг и главен счетоводител в Националната електрическа компания, а Николай Павлов е бил финансов директор и член на съвета на директорите на НЕК.

Промените целят оптимизация на работата на Българския енергиен холдинг и влизат в сила след вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.