През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 19 административни и офис сгради с 30 266 кв. м РЗП и на 1 035 други сгради с 612 927 кв. м РЗП. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват спрямо последното тримесечие на миналата година с 8.5%, броят на жилищата в тях - с 15.5%, както и общата им застроена площ - с 13.8%. Издадени са разрешителни за строеж на 5.6% повече административни сгради със 71.2% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.5% по-малко, а общата им застроена площ е с 14.6% повече.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 5.5%, жилищата в тях - с 9.2%, а разгънатата им застроена площ - с 16.8%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 5.6%, а разгънатата им застроена площ - с 80.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 3.4% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е със 7% повече.

Снимка 616805

Източник: НСИ

Най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 264, София-град - 242, София-област - 224, Варна - 198, и Бургас - 175. Изграждането на най-много жилища се предвижда да бъде започнато в областите София-град - 4 565, Бургас - 895, Пловдив - 868, Варна - 694, и Благоевград - 324.

Снимка 616803

Източник: НСИ

През първите три месеца на тази година е започнал строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и със 778 614 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни и офис сгради с 4 982 кв. м РЗП и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП.

Започнатите жилищни сгради се увеличават спрямо предходното тримесечие с 1.6%, а разгънатата им застроена площ - с 2.4%, докато жилищата в тях намаляват с 0.5%. При започнатите административни сгради е регистриран спад с 42.9%, а при тяхната обща застроена площ - 56.5%. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 6.8%, както и общата им застроена площ - с 5.9%.

Снимка 616804

Източник: НСИ

В сравнение с първите три месеца на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.2%, а жилищата в тях намаляват с 13.8%, както и общата им застроена площ - с 1.2%. Броят на започнатите административни сгради спада с 27.3%, а тяхната РЗП - с 38.4%. Започнал е строежът на 9.6% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 22.7%.

Снимка 616802

Източник: НСИ

Строителство на най-много нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 189 жилищни и 18 други сгради; Варна - 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас - 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора - 60 жилищни и 75 други сгради.

Ръст на промишлеността с 2.3% през април отчита НСИ

Ръст на промишлеността с 2.3% през април отчита НСИ

Лек спад има в сферита на строителството и услугите