Цената на природния газ у нас пада с над 20 процента за второто тримесечие.

На брифинг в КЕВР стана ясно, че регулаторът определя цена за природния газ от 1 април от 312.21 лв. на хиляда кубични метра без акциз или ДДС, като това са 33.56 лв. за мегаватчас.

В сравнение с цената в момента, намалението е с 93.35 лв. или с 23.02%, обяви председателят на КЕВР Иван Иванов.

„Ще отбележа, че намалението на цената на природния с 23.02% и достигането на цена от 312 лв. за кубичен метър дава нови перспективи пред българската индустрия”, заяви Иванов.

По отношение на топлофикационните дружества и цените на топлинната и електрическата енергия КЕВР е приел решението, съгласно което има сериозно намаление на цената на високоефективната еленергия, произведена по комбиниран начин от топлофикационните дружества. Това намаление варира от 14 до 20%.

Най-голямото е намалението за дружествата във Велико Търново и София - намалението е съответно 20.6 и 20.4%.

Относно цената на топлинната енергия от топлофикациите е предвидено за всички топлофикации намаляване на цената с различен процент заради различната технология, които те използват.

Намалението на цените на топлинната енергия в градовете е: София намалява с 5.64%, в Пловдив – с 0.17%, Плевен – 9.15%, Бургас – 4.33”, Варна – 4.89%, Враца – 11.53%, Разград – 11.32%, Велико Търново – 0.53%.

Председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че днес в парламента е бил внесен докладът за дейността на комисията за изминалата 2015 г. По думите на Иванов докладът съдържа всички дейности и решения, както и анализ на резултатите на комисията.

Той каза още, че на 29 март комисията е изпълнила важен ангажимент, приемайки инструкция за реда и условията за смяна на доставчика на електроенергия. Иванов заяви, че от 1 април отпадат всички препятствия пред българските потребители да сменят своя доставчик на електроенергия.

Смяната на доставчик е безплатна услуга, уточни Иванов. Той коментира, че от утре се прекратява този режим, че едва ли не има феодализация на България на три големи области.

„Всеки български потребител може да смени от утре своя доставчик, каква цена ще се постигне зависи от търговците”, коментира председателят на КЕВР.

Той изрази скептичното си отношение по отношение на интереса от страна на битовите потребители и коментира, че стартиралата от Министерство на енергетиката и представители на КЕВР информационна кампания за възможностите за либерализацията на енергийния пазар трябва да продължи.

Той коментира, че в тази връзка КЕВР е почерпила опита на други европейски страни - Чехия и Румъния.
„В Чехия либерализацията е протекла в продължение на шест години, като в първите три почти е нямало интерес от страна на битовите потребители за смяна на доставчик. След като бе проведена кампания от страна на министерството, ще се наложи вероятно тя да продължи, за да бъдат максимално информирани българските потребители”, коментира Иванов.