Стартира процедура за приватизация на седем общински дружества, стана ясно от заседанието на Столичния общински съвет, проведено през изминалата седмица.

На срещата беше одобрено откриването на процедура за приватизация на седемте общинските дружества "Чистота - Искър" ЕООД, "Софийски имоти" ЕАД, "Въжени линии" ЕАД, "Софинвест" ЕООД, "Галатея 2002" ЕАД, "Географска информационна система - София" ЕАД и "Спортна София 2000" ЕАД.

Вносител на доклада бе общинският съветник и председател на Столичната общинска агенция за приватизация Станимир Зашев, съобщава stroitelstvo.info.

Припомняме, че приватизационната процедура за същите дружества бе оспорена от кмета на София Бойко Борисов в началото на миналия месец, след което на свое заседание СОС отново гласува и отхвърли решението за приватизация на общинските компании.

Тъй като това са нови дружества в годишната програма на общината за приватизация, която е приета от СОС през март, е необходимо одобрението на списъка със седемте дружества от общинския съвет.

С откриването на процедурата трябва да бъдат направени правен и икономически анализ на дружествата, които да бъдат внесени за одобрение също в местния парламент. След обсъждането им съветниците ще трябва да решат дали и по какъв начин да се приватизират компаниите.

На заседанието за одитор на „Общинска банка" беше избран „Делойт одит", който да установи дали се увеличава капитала на банката.