Строителството на едноетажното тяло на хотел „Маринела София” продължава и заповедта за спиране на надстрояването не се изпълнява. Това е констатирала днешната нова проверка на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщават от регионалното министерство.

От строителния контрол предупреждават, че ако заповедта продължи да не се изпълнява, ще се извършват ежедневни проверки, като ако е необходимо ще се включват и Инспекцията по труда и МВР.

От вида на извършваните строително-монтажни работи проверяващите заключили, че строежът е захранен с ел. енергия. В резултат на проверката те са съставили протокол.

От регионалното ведомство допълват, че покани съставяне на актове по Закона за административните нарушения и наказания ще бъдат изпратени до възложителя „ВГ” АД, „ЧЕЗ Разпределение България АД” и строителя.

Последните такива актове са били съставени на 3 август. Тогава строителят „Феростил” ООД е депозирал възражение, че към посочената дата не е извършвал строително-монтажни работи. Той не е подкрепил твърдението си с писмени доказателства.

От ДНСК възнамеряват да изпратят искане до Главната инспекция по труда за извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство. Това ще бъде направено въз основа на установеното системно неизпълнение на заповедта за спиране на започналото надстрояване на едноетажното тяло и твърденията на строителя.