Надзорният съвет на Столичната общинска агенция по приватизация (СОАП) отхвърли искането на кмета на София Бойко Борисов от годишния план за работа по приватизацията за 2007 г. да отпаднат „Софийски имоти" ЕАД, „Галатея 2002" ЕАД, „ГИС - София" ЕАД, „Спортна София 2000" ЕАД и „Софинвест" ЕООД.

Борисов посочва някои основни мотиви, според които тези дружества не трябва да бъдат приватизирани, информират от пресцентъра на Столична община.

"Софийски имоти" е създадено на основата на непарични вноски на общински недвижими имоти.
Нежеланието на ръководството на "Софийски имоти" да приведе в изпълнение решението на СОС е довело до ситуация, в която стартирането на процедурата за приватизацията му ще бъде изключително затруднена, отбелязва Бойко Борисов.

Той поставя и въпроса кой капитал ще бъде предмет на сделката, вписаният в регистъра или съобразно решението на общинския съвет.

По думите му имотите, предоставени за управление с решението на общинския съвет на СО не бива да се продават.

Предстои СОС да вземе категорично решение относно капитала и преструктурирането на "Софийски имоти", така че да се защитят общинските интереси, и едва след това да се премине към процедурата по неговата приватизация, посочва Бойко Борисов.

Относно "Галатея 2002" столичният кмет посочва, че при приватизиране на дружеството Столична община ще лиши децата от възможност за летуване на ниски цени, защото „Галатея 2002" стопанисва 30 почивни бази.

„ГИС - София" ЕООД е правоприемник на дейността осъществявана от ОП"Софгео" и извършва дейности, които са вменени на общината. Тези дейности не могат да възлагат на трети лица и съответно не могат да се приватизират, категоричен е Борисов. По думите му приватизацията на дружеството е невъзможна.

Борисов е категоричен, че продажбата на "Спортна София 2000" ще лиши софиянци от шанса за популяризиране на спорта и създаване на достъпни условия за спортуване на територията на Столична община.

Столичният кмет посочва и аргументите си против приватизацията на "Софинвест" ЕООД.

Според него то съхранява ценен архив на редица обекти на инженерната инфраструктура и сгради.

Запазването на общинската собственост върху това дружество е от изключително полза за Столична община, категоричен е Борисов.