По данни на Националния статистически институт през септември спрямо август тази година с 29.7% е нараснало производството на твърди горива и така то достига до 2 801 хил. тона. За сметка на това е отчетен спад в производството на пропан-бутанови смеси (с 20%), дизелово гориво (с 3.5%) и електроенергия (с 9.2%).

Без изменение остава производството на безоловен бензин и природен газ.

Снимка 392288

Източник: НСИ

Спрямо септември 2017 г. статистиката сочи, че е нараснало производството на безоловен бензин (с 4.6%) и електроенергия (с 5.3%). През тази година с по-ниски стойности са твърдите горива (със 7.0%), пропан-бутановите смеси (с 20.0%), дизеловото гориво (с 1.2%) и природният газ (с 50.0%)

По отношение на доставките на енергийни продукти през септември спрямо август 2018 г. е отчетен ръст в доставките на твърди горива (с 28.6%) и природен газ (с 16.4%).

Намалели са доставките на безоловен бензин (с 14.3%), дизелово гориво (с 8.3%) и електроенергия (с 5.6%).

Снимка 392289

Източник: НСИ

Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

През септември 2018 г. спрямо същия месец на предходната година има увеличение от 6.8% на доставките на пропан-бутанови смеси. Отчетен е спад в доставките на твърдите горива (с 6.0%), безоловния бензин (с 25.0%), дизеловото гориво (с 4.8%), природния газ (с 0.5%) и електроенергията (с 3.2%)

Снимка 392290

Източник: НСИ