С 2.3% се увеличава сезонно изгладеният индекс на промишленото производство през септември в сравнение с август 2020 г. Това сочат данните на Националния статистически институт.

При календарно изгладения индекс на промишленото производство се отчита спад от 2.6% спрямо същия месец на миналата година.

През септември 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%. Понижение с 4.3% пък се отчита в добивната промишленост.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 21.9%, производството, некласифицирано другаде - с 10%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 7.5%.

Съществено намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 8.6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5.5%, производството на химични продукти - с 4.3%.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 1.9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо 2019 г. се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 33%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 26.2%, производството на облекло - с 14.9%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 19.3%, производството на основни метали - с 15%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 11.6%, производството на мебели - с 8.6%.