Тютюнопреработвали и тютюнопроизводители обсъждат обща стратегия за защита на сектора, съобщава БНР.

В София днес ще се проведе среща между президентите на европейската организация на тютюнопреработвателите Доменико Кадринали и на европейската организация на тютюнопроизводителите Цветан Филев.

Цветан Филев подчерта, че за пръв път производители и преработватели ще се обединят в защита на интересите на европейско ниво. Крайната цел е през май месец в Рим да се учреди Европейска междубраншова организация в сектор "Тютюн".

Днес ще се проведе и Консултативен съвет по тютюна. На него ще бъде обсъдена изкупната кампания, както и забавените плащания към производителите и наредбите към Закона за тютюна.

Очаква се да бъдат определени и ставките за подпомагане на четирите сортови групи.

Националните доплащания за тютюн под формата на преходна национална помощ трябва да бъдат изплатени до 20 март.