Индексът на промишленото производство нараства с 0.4% за май в сравнение със същия месец на 2009 г., предаде money.bg

В преработващата промишленост е отчетено увеличение от 2.4%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 4.7%, а в добивната промишленост - с 2.9%.

Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление (7.9%) и в производството на инвестиционни продукти (1.5%) , а в производството на енергийни продукти има спад от 5.0%.

В сравнение с предходния месец е отчетено намаление на промишленото производство с 0.9%. Това до голяма степен се дължи на спада с 14.3% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В добивната промишленост спрямо април т.г. е отчетено увеличение от 2.9%, а в преработващата промишленост - 2.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава в производството на тютюневи изделия - с 36.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 17.8%, производството на напитки - с 8.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.0%.

Спад е регистриран в печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.2%, в производството на текстил и изделия от текстил - с 2.6%.