По предварителни данни през август 2010 г. индексът на промишленото производство, се увеличава с 1.1% в сравнение с юли 2010 година.

През август 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 3.7% спрямо съответния месец на 2009 година по данни на НСИ, съобщава Finance.news.bg.

През август 2010 г. спрямо предходния месец промишленото производство в преработващата промишленост се увеличава с 1.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление от 0.3%, а в добивната промишленост - с 1.4%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 55.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11.9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8.7%, производството на химични продукти - с 5.9%.

Ръст има и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.7%.

Спад е регистриран в производството на тютюневи изделия - със 7.0%, производството на текстил и изделия от текстил - с 6.7%, и в производството на облекло - с 4.8%.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в преработващата промишленост - с 5.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, и в добивната промишленост - с 1.0%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти - 12.6%, в производството на продукти за междинно потребление - 8.2%, и в производството на енергийни продукти - 1.6%.