От днес до 28 ноември комисия на Столична община ще извърши поетапна проверка на готовността на градския транспорт в София и транспортните оператори за работа през есента и зимата.

Първо ще бъде проверена работата на Центъра за контрол и координация на безопасността на движение. След това проверката ще премине към „Столичен електротранспорт" и „Столичния автотранспорт"ЕАД. Последните два дни от срока ще се проверява готовността на частните транспортни оператори.

Комисията е назначена със заповед на кмета още на 21 август, росочват още от общината.

Ще бъде проверено състоянието на превозните средства - техническата готовност и извършването на планово-техническо обслужване, състоянието на снегопочистващата техника, качеството на обслужване, състоянието на валидиращите устройства в салоните, подготовката на сградите и помещенията, крайните станции, пътно-транспортни произшествия .

Комисията ще провери условията на труд на работещите в системата, както и дали е осигурено топло униформено облекло и обувки на работещите в градския транспорт.

Днес възникна вече инцидент с автобус на градския транспорт в София. Инцидентът се дължи и на неопесъчения път в студеното време.