2017 година беше успешна година за Агенцията по заетостта. Това отчете пред икономическата парламентарна комисия Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

Намалено е равнището на безработица на 7,2% като от 2009 насам това е най-ниското ниво. 239 000 работни места са обявени в Бюрата по труда през миналата година. В сферата на преработващата промишленост, търговията има най-голямо търсене на работна сила.

През 2017 г. е намерена работа на близо 240 000 лица. 11 000 лица са били обучени по държавни програми, стана ясно още от думите му.

По младежката програма са включени близо 15 000 младежи. След приключване на програмата повече от 50% са останали за постоянно на работа. По друга програма за младежи около 20 000 души до 29 години са намерили своето работно място. Подобрените резултати той си обяснява с ръста на икономиката.

Шефката на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова посочи, че в последните години са увеличени правомощията на инспекцията и даде за пример кратковременните договори в сфери като селското стопанство, за чието спазване се съблюдава стриктно.

Нивата на трудовите травми в някои сектори като строителство намаляват. През миналата година в сектора са намалели трудовите злополуки, а нивото на смъртните случаи се запазва.

Най-много нарушения на трудовото законодателство ГИТ отчита в малките и средни предприятия. Михайлова отчита и повишена разкриваемост на случаите за работа без трудов договор. Усилията на инспекторите са насочени към предприятията на открито-селско стопанство, горско стопанство. Установяването на този вид нарушения става по-трудно, защото лесно лицата, които работят без трудови договори, се укриват, обясни шефката на ГИТ и посочи пример, в който такива служители са избягали.

Заместник-социалният министър Лазар Лазаров също е доволен от работата на МТСП и неговите структури през миналата година. Облекчен е достъпът до пазара ни на труда на граждани от трети страни. Почти 60%, включени в мерки и програми са продължили своята заетост. Лазаров поясни, че всички жени, които са включени в мерките по заетост, в последствие се справят по-добре, отколкото мъжете.