"Работниците от Дупница вече имат право на нова работа или обезщетения за безработица благодарение на Инспекцията по труда". Това съобщиха от Главната инспекция по труда.

Повод за информацията им е прекратеното трудово правоотношение на работниците от обувния завод с италианския собственик на предприятието. Отношенията са разтрогнати от 1 февруари 2018 г.

Предприятие в Дупница не изплаща заплати, крие се зад италиански управител

Предприятие в Дупница не изплаща заплати, крие се зад италиански управител

Вписването на нов управител, чужд гражданин, възпрепятства контролната дейност

Припомняме, работниците от завода за обувки в Дупница не получаваха на време заплатите си, а укриването на управителя на завода създаваше трудности и с документите им.

От Инспекцията по труда са телефонирали на новия управител на дружеството, също италиански гражданин. Той е трябвало да бъде убеден да пристигне в България, за да разпише заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, както и оформените трудови книжки.

Служители на Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил консултираха работещите да подадат заявления за прекратяване на трудовите правоотношения на основание забавени възнаграждения.

Самото прекратяване дава възможност на лицата да започнат нова работа, а основанието, на което трудовото им правоотношение е прекратено, им гарантира право на обезщетения за безработица в пълен размер. Контролните органи на Инспекцията съдействаха също да бъдат подготвени необходимите документи на работещите за прекратяване на трудовите им правоотношения, които впоследствие да бъдат разписани от управителя.

От Инспекцията по труда продължават да следят случая. Целта е да бъде открита производство по несъстоятелност. След вписване на решението на съда бившите работници ще придобият право да получат неизплатените си възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност. Главната инспекция по труда получава правомощие да инициира откриване на производство по несъстоятелност от 31 март 2018 г.

Към момента е установено, че работодателят дължи на работниците и служителите възнаграждения за месец ноември. Днес, 01.02.2018 г., стават изискуеми дължимите възнаграждения за месец декември, поради което контролните органи на Инспекцията започват нова проверка.

Работниците и служителите имат право на възнаграждение и за месец януари, тъй като престоят не е бил по тяхна вина. Инспекторите по труда предприемат мерки в рамките на своята компетентност, като дават задължителни за изпълнение предписания за изплащане на дължими възнаграждения.

На работодателя е потърсена административнонаказателна отговорност за задълженията за месец ноември. Такава ще бъде потърсена за неизпълнени предписания, както и за установени забавяния за други периоди, уверяват от ГИТ.