Асоциацията на организациите на работодателите в България се обръща към председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова във връзка с изменението на Закона за митниците, с които се въвежда нов регулаторен режим.

Изменението предвижда Агенция "Митници" да може да изисква обезпечения в размер, който да осигурява заплащането на митническото задължение и другите вземания, които възникнат при вноса, изчислени на база справедливите цени за стоки към момента на декларирането. От АОБР посочват, че са се застъпвали отделни стоки да не се внасят на територията на страната с нереално ниски цени.

Въпреки това Асоциацията се противопоставя на подобен подход с преходните и заключителните разпоредби на един законопроект да се въвеждат изменения в друга правна материя.

Според работодателите подобни мерки и механизми трябва да бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат законодателно въведени на национално равнище.

Те посочват, че в момента в Европейския съюз подобно обезпечение се налага чрез системата "ТЕЗЕЙ" (THESEUS") на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre)", която определя средна цена на стока в риск и изчислява необходимото обезпечение. От АОБР обаче подчертават, че системата "ТЕЗЕЙ" не е законодателно определена да извършва подобна оценка на риск за стоки у нас. Подобни изчисления могат да се извършват само с БИМИС (Българска икономическа митническа информационна система).

Работодателите прогнозират, че налагането на обезпечителни мерки за текстил, облекла, обувки и други стоки, без ясна информация за вида и произхода на стоките, нито за метода, определящ обезпечението, ще доведе до значително увеличение на разходите за складови и терминални такси, за изпитания, неустойки по вече сключени търговски договори и оттук и до вероятност за фалити на част от икономическите оператори.

България е държава на малък и среден бизнес и подобна непрозрачна политика и регулативни механизми от страна на митническите власти ще постави икономическите оператори в неконкурентоспособна среда спрямо европейските вериги, изтъкват от АОБР.

Според тях преди да бъдат въведени подобни промени, те трябва да бъдат обсъдени с работодателските организации.

От Асоциацията са категорични, че е противоконституционно да се фиксират т.нар. "справедливи цени" по нормативен път, в страна, изградена на принципа на пазарната икономика, и дори това да бъде наложено като мярка заради общностното законодателство, то не трябва да е с прекомерен характер и да ограничава възможностите за вносна търговия.

По тази причина от АОБР настояват да не бъдат приети предложените промени в нормативната уредба, преди да се дадат разяснения какъв механизъм ще бъде избран за определяне на обезпечението, какъв ще е подходът към "заварените" случаи, къде може да се провери списъкът с рисковите стоки и определените справедливи цени, по които ще се налага обезпечението, както и кой ще поеме допълнителните разходи за терминални, складови и др. такси, които ще бъдат наложени заради задържането на стоката и обезпечението.

В становището си от Асоциацията изразяват и готовност да се включат в обсъждането със свои експерти и браншови организации.