Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) са категорично против провеждането на сепаративни срещи със синдикалисти, зад гърба на национално представителните организации на работодателите.

Притесненията им са във връзка с намеренията за отпадане на тавана за новите пенсии от началото на 2019 г. и за рязко повишаване на т. нар. максимален осигурителен доход от 2600 на 3000 лв.

Според тях заявените намерения за промени в пенсионно осигурителната система са приети в условия на преобладаващи популистки нагласи и под синдикален натиск, без необходимата оценка на въздействие, както и без обществени и експертни консултации.

По думите им не са отчетени основни принципи на разходопокривната система на пенсионно осигуряване.

От Асоциацията смятат, че тези намерения са в противоречие с предизборните обещания и програмата на управляващата коалиция за отказ от увеличаване на данъчните и осигурителни задължения, както и съхраняване на условията за инвестиции и бизнес.

Работодателите настояват за незабавна среща с министър-председателя, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт.

Те призовават още Съвета на управляващата коалиция да обсъди негативни последици и да заяви отказ от прокарване на съответните решения при приемането на държавния бюджет и бюджета на ДОО.

По-късно след среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Радосвет Радев заяви, че е разговаряно по темата и увеличение на осигурителните прагове няма да има.